Forskjell mellom versjoner av «Digital eksamen»

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(15 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
HiT deltar i samarbeidsprosjekt med UiA vedr. digital eksamen.  
+
[[Fil:Wiseflow.png|miniatyr|'''WiseFlow''']]
 +
Med begrepet «digital eksamen» menes det at studentene skal kunne avlegge skoleeksamen og levere besvarelsen digitalt.
  
'''Hovedmålet for prosjektet'''
+
Eksamener ved USN gjennomføres i henhold til den studie- og emneplan som gjelder for det studiet studenten går på. Ved USN bruker vi [[WiseFlow|WISEflow]] til eksamensavvikling og [[Canvas]] til obligatorisk arbeid og prøver underveis i semesteret.
Prosjektet «Digital eksamen» er et samarbeid mellom UiA, HiT, Ansgar Teologiske Høgskole, og Mediehøgskolen Gimlekollen. UiA skal implementere rutiner og teste systemer for å danne grunnlaget for heldigitalisering av eksamensavviklingen. Studentene ved disse institusjonene skal kunne avlegge skoleeksamen digitalt, levere oppgaver digitalt og å ha muligheten til å avlegge muntlig eksamen digitalt høsten 2014.  
+
  
'''Delmål'''
+
Flere av eksamenene, som gjennomføres under tilsyn av eksamensvakter (skriftlig eksamen med tilsyn), er nå digitaliserte. Det vil si at eksamen gjennomføres på studentens egen PC eller Mac i USN's lokaler.
I og med at dette er et prosjekt som har prosjektperiode over to år, beskrives delmål på et overordnet nivå . Prosjektet vil planlegge de ulike delmål/fasene i detalj halvårlig og legge frem plan for styringsgruppen.
+
* Alle faglærere skal kunne levere oppgaven digitalt
+
* Alle muntlige eksamener skal kunne avlegges og sensureres digitalt.
+
* Alle oppgaver skal kunne mottas og sensureres digitalt
+
* Alle studenter skal kunne avlegge skoleeksamen digitalt og levere oppgaven digitalt. Studenten skal få muligheten til å avlegge muntlig eksamen digitalt
+
* Alle skoleeksamener skal kunne mottas og sensureres digitalt.
+
* Digitalisere rutiner for eksamensadministrasjon
+
* Danne en digital eksamensverktøyskasse for de vitenskapelige
+
  
Tidsramme for prosjektet: 15. mai 2012 - 1. august 2014
 
  
Les mer om prosjektet på UiA's nettsider: http://www.uia.no/portaler/student/eksamen/digital_eksamen
+
'''Les mer om digital eksamen:'''
 +
* På [https://min.usn.no/ansatte/tjenester/utdanning-og-studiekvalitet/studieadministrative-systemer/informasjon-til-fagansvarlige-om-wiseflow-digital-eksamen-article194842-31029.html min.usn]
 +
* [https://www.uninett.no/digitaleksamen/nytt-nasjonalt-prosjekt-er-n%C3%A5-etablert Nytt nasjonalt prosjekt for digital eksamen] - igangsatt 2014 etter initiativ fra UNINETT. HiT deltar.
 +
* Se også [http://www.ecampus.no/prosjekter/digital-eksamen/ sider under UNINETTs eCampus-prosjekt].
 +
* [https://www.uninett.no/digitaleksamen UNINETTs ressursside for digital eksamen] - nyheter, prosjekter, eksempler, Twitter-strøm m.m.
 +
* [http://blogg.uio.no/usit/dml/speiderblogg/content/digital-eksamen-ved-uio Nytt om digital eksamen ved UiO] (blogginnlegg, status).
  
== Mer om digital eksamen: ==
+
* Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har utarbeidet en [http://norgesuniversitetet.no/ikt/ekspertgrupe-digital-eksamen/veileder-digital-eksamen veileder med fokus på administrative og organsiatoriske utfordringer] knyttet til gjennomføring av digital eksamen.
* [http://blogg.uio.no/usit/dml/speiderblogg/content/digital-eksamen-ved-uio Nytt om digital eksamen ved UiO] (blogginnlegg, status)
+
*
+

Nåværende revisjon fra 2. jul. 2018 kl. 22:13

WiseFlow

Med begrepet «digital eksamen» menes det at studentene skal kunne avlegge skoleeksamen og levere besvarelsen digitalt.

Eksamener ved USN gjennomføres i henhold til den studie- og emneplan som gjelder for det studiet studenten går på. Ved USN bruker vi WISEflow til eksamensavvikling og Canvas til obligatorisk arbeid og prøver underveis i semesteret.

Flere av eksamenene, som gjennomføres under tilsyn av eksamensvakter (skriftlig eksamen med tilsyn), er nå digitaliserte. Det vil si at eksamen gjennomføres på studentens egen PC eller Mac i USN's lokaler.


Les mer om digital eksamen: