Web 2.0 og sosiale medier

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk
  • Sosiale medier (se Wikipedia) er medier (kanaler eller plattformer) som åpner for interaksjon mellom mennesker/brukere via nett/web.
  • I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender.
  • Slik anvendelse av nettet/web - med produksjon og utveksling av brukernes eget innhold - omtales ofte som Web 2.0
  • Eksempler på sosiale medier er blogger, wikier og sosiale nettsamfunn som Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Instagram osv.


  • Web 2.0 er en populærbetegnelse på den videreutviklede anvendelsen av nettet/web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester.
  • Wikipedia om web 2.0:

Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd.

Eksempler her er hvordan bloggen, med mulighet for tilbakemeldinger og tilhørende diskusjoner, eller profilsider hos tjenester, har tatt over mye av markedet for de personlige hjemmesidene som hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet.