Videobasert feedback

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Explain Everything er et program som kan brukes til videofeedback

Ved USN er det stadig flere lærere som benytter seg av videobasert feedback.

Noen av erfaringene disse nevner:

 • Effektivisering, spart tid, bedre og mer nyanserte tilbakemeldinger - og fornøyde studenter!
 • Studentene kan motta mye tilbakemelding på kort tid, tilbakemeldingen blir mer personlig fordi man snakker til studenten, man kan bruke studentens navn, man ser for seg vedkommende.
 • Det kan skape en variasjon på tilbakemelding, det kan være en god lytteøvelse for studenten som kan lytte, forstå og omsette tilbakemeldingen. Man kan høre og se videoen flere ganger.
 • En motiverende og effektiv måte å gi tilbakemelding på: Se video om hvorfor og hvordan det kan gjøres (ved Lars Opdal, USN)

Ulike programmer

 • Det finnes ulike programmer, som både er enkle å bruke og lett tilgjengelige. Bl.a: Jing og Screencast-O-Matic, eller Explain Everything for iPad og iPhone.
 • Stadig flere bruker også Zoom til å ta opptak av noe man viser på skjermen, f.eks. en oppgave man gir feedback på.
 • Se de ulike sidene relatert til videobasert feedback, video og skjermopptak nederst på siden.

Om feedback og videofeedback

Det følgende, med særlig bruk av Jing (vi anbefaler nå Screencast-o-matic), gjelder dels også videofeedback generelt:

Erfaring med videofeedback

Ved USN

Peer Sverre Andersen, førstelektor i matematikk ved USN, har laget et eksempel på videotilbakemelding til den fiktive studenten Ole.
Formålet er å vise hvor effektiv videotilbakemelding kan være. I en tilhørende video viser han hvordan videofeedback kan gjøres/lages:

USN-dosent Hilde Damsgaard Larsen og førstelektor Kjersti Røsvik oppsummerer her noen erfaringer med Jing og videobasert feedback, og kommer med noen råd:

 • Viktig å ha noe teknisk-pedagogisk støtte for å komme i gang. Skaff mikrofon/headset fra IT-tjenesten og få ev. hjelp til installasjon av programvare på egen PC.
 • Opplevde ganske fort at dette BÅDE var svært tidsbesparende og ga høyere kvalitet!
 • Studentene er veldig fornøyde.
 • Studentene opplever bl.a. at de i større grad er i en relasjon med læreren ved tilbakemelding gjennom skjermvideo versus den mer tradisjonelle, skriftlige.
 • Gunstig at studentene også får slike skriftlige tilbakemeldinger i studiet, før man starter med skjermvideo.
 • Snakk med studentene om den nye formen, den krever omstilling av begge...
 • Ved skriftlige tilbakemeldinger kan det bli mye på en gang, og mange "røde rettelser". I en skjermvideo - Jing har forøvrig en (passe?) grense på 5 minutter - kan du få fram mye på en mer nyansert måte, samtidig som du må velge ut det viktigste å kommentere.
 • Ikke skriv notater ved siden av, men gul ut det du vil kommentere i teksten, eventuelt med stikkord i merknader/bobler i dokumentet i tillegg (det slik kommenterte dok. kan ev. gjøres tilgjengelig for studenten i Fronter, som kommentert kopi av innleveringen).
 • Start alltid opptaket med Hei og FORNAVN på studenten. Gjør det også enklere å finne rett opptak til rett student siden.
 • Start ellers med noe overordna, generelt, og helst noe positivt!
 • Lenker til ferdige opptak legges i kommentarfeltet til de enkelte innleveringer i Fronter.

UiA og Jing

Ifølge Norgesuniversitetet - Populær videofeedback på UiA - har lærere ved mange fagområder ved UiA tatt i bruk skjermopptak vha. Jing for tilbakemeldinger. De har gode erfaringer med dette:

 • kvaliteten går opp
 • klarere tilbakemeldinger
 • studentene opplever faglig utbytte og at læreren kommer nærmere
 • studentene er fornøyde: Når de fikk valget mellom ulike måter å få tilbakemelding på, valgte de ansikt til ansikt i begynnelsen av en oppgave. Når arbedet var kommet i gang ønsket de video-feedback.
 • formen er mer effektiv - og teknologiterskelen blir stadig lavere

Flere aktuelle ressurser