Podcast

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Podcast

En podcast er en serie med lydopptak som kan lastes ned og høres på. En podcast serie handler vanligvis om et spesifikk tema eller sjanger, som et radioprogram. De kan også være en rekke forelesninger fra det samme emne eller fag.

Opptak av forelesninger

Norgesuniversitetets monitor "Digital tilstand" viser at studenter mener tilgang til opptak av forelesninger bidrar til økt læring og kvalitet. Opptak og podcast av forelesninger har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Studentorganisasjonene har gjennom "postkortaksjonen" i 2010 gitt utrykk for at de ønsker mer podcasting av forelesningene. Begrunnelsene er blant annet ønske om repetisjon, tilpasning for fremmedspråklige, mulighet for å ta igjen tapt forelesning etter sykdom.


Både på campus og i nettstudier kan undervisning gjøres tilgjengelig for studentene ved hjelpe av enkle digitale verktøy.
Om man ønsker å gjøre opptak tilgjengelig for en utvalgt gruppe studenter, eller hele klassen, kan opptak legges ut på USN's videoserver - Mediasite - som er tett integrert med Canvas.

Ønsker man å legge opptak åpent ut for alle, som profilering av fakultetet/USN, kan det ev. distribueres via YouTube, iTunesU e.a.

På samme måte som podcasting av forelesninger fra eget studium kan være en nyttig ressurs for studenter, kan podcastede forelesninger fra andre læresteder være en supplerende ressurs inn i våre kurs. Lærere og studenter bør vite hvor man kan finne slike læringsressurser, f.eks YouTube EDU, TED og de ulike lærestedene sitt arkiv, f.eks. NTNU på iTunesU. Mange universiteter har egne arkiver som er tilgjengelig via deres nettsider, f.eks University of Oxford eller NTNU.

Podcast av forelesninger kan være en nyttig måte å drive med flipped undervisning.

Ressurser

  • Hva er podcast? på Norgesuniversitetet sin nettsiden
  • En grundigere gjennomgang av fordeler ved podcasting av forelesninger finnes i Podcastboka.