Podcast

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Opptak og podcast

  • Her vil det etterhvert komme mer innhold, med lenker til en rekke andre ressurssider på wikien, relevante løsninger og verktøy for opptak m.m.
  • Se kategoriene nedenfor for andre relevante sider om ulike former for opptak.
  • Se også fyldig ressursside ved UiO om podcasting - opptak, lagring, publisering av video, presentasjoner, lydopptak etc.

Norgesuniversitetets monitor "Digital tilstand 2011" forteller oss at studenter mener tilgang til forelesningsplansjer og opptak av forelesninger bidrar til økt læring og kvalitet.
Opptak og podcast av forelesninger har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Studentorganisasjonene har gjennom "postkortaksjonen" i 2010 gitt utrykk for at de ønsker mer podcasting av forelesningene.
Begrunnelsene er blant annet ønske om repetisjon, tilpasning for fremmedspråklige, mulighet for å ta igjen tapt forelesning etter sykdom.

En grundigere gjennomgang av fordeler ved podcasting av forelesninger finnes i Podcastboka.

Både på campus og i nettstudier er det mulig å gjøre den vanlige undervisningen tilgjengelig for studentene ved hjelpe av enkle digitale verktøy.
Om man ønsker at opptakene skal være tilgjengelig for en utvalgt gruppe studenter, de som var syke eller alle på kurset, kan opptakene legges ut på høgskolens videoserver - Radix.
Lenker til innhold på Radix kan f.eks. legges i tilpassede mapper og rom i fronter.
Ønsker man å legge opptakene åpent ut for alle, som profilering av fakultetet og høgskolen, kan de distribueres over YouTube, iTunesU eller tilsvarende.

På samme måte som podcasting av forelesninger fra eget studium kan være en nyttig ressurs for studenter, kan podcastede forelesninger fra andre læresteder være en supplerende ressurs inn i våre kurs.
Lærere og studenter bør derfor vite hvor man kan finne denne typen ressurser: f.eks YouTube EDU, TED og de ulike lærestedene sitt arkiv på ItunesU, f.eks. NTNU på ITunesU.
Mange universiteter og høgskoler har egne arkiver som er tilgjengelig via deres nettsider, f.eks University of Oxford.