LMS

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk

LMS er en forkortelse for Learning Management System, eller på norsk "digital læringsplattform".
Se egen side Fronter Tips og Hjelp med en rekke ressurser og omfattende informasjon.
Se også siden for Canvas som erstatter fra Fronter ved HSN fra h-2017

SISTE (vår 2017):


Informasjonen under er fra 2016:

Hva skjer med LMS for HSN?

Høstsemesteret 2016 blir siste høstsemester med nåværende Fronter

Fronter (vår læringsplattform/LMS) som vi kjenner den i dag stenges om et år. Materiale i Fronter som du ikke har en kopi av utenfor Fronter vil da bli utilgjengelig. Innflytting i en ny læringsplattform (bygning) vil tidligst være mulig 1. mai 2017.

Viktig informasjon til brukere av Fronter

Student

Du må selv ta sikkerhetskopi på materiale du har i Fronter som du ikke kan miste.

Undervisere og romeiere i Fronter

Når læringsplattformen for 17H blir tilgjengelig må du selv laste opp alt materiale du trenger fra en lagringsplass utenfor Fronter. Begynn allerede nå å lagre kopier av ditt materiale på et sikkert sted utenfor Fronter (dette er allerede vanlig praksis hos mange av oss). For ansatte ved HSN anbefaler vi M: som et sikkert sted.

Bakgrunn til at vi bytter læringsplattform

HIT og HBV flytter ut av Fronter og inn i en felles LMS (læringsplattform) av flere grunner:
Integrasjonen med studieadministrativt system (FS) er sentralt for organiseringen i våre to fronterbygninger i dag. Når vi skal organisere et nytt felles LMS må det bygge på organiseringen i HSN’s nye FS som settes i drift 1. mars 2017.
Et anskaffelsesprosjekt i regi av Uninett med mål om en fellesavtale for LMS i UH-sektoren pågår. En (eller flere) anbefalte leverandører vil tidligst være på plass i desember 2016. ItsLearning kjøpte Fronter høsten 2015 og Fronter deltar ikke i konkurransen. Det er usikkert når prosjektet leverer sitt resultat og det er usikkert hvor lang tid det vil ta HSN å inngå en kontrakt om et nytt LMS. I tillegg er det usikkert om vi rekker å bytte LMS i tide før høst 2017.
Uansett om vi flytter inn i et nytt felles Fronter eller et annet LMS høsten 2017 så vil vi måtte flytte inn i en læringsplattform med rom og korridorer men der rommene er tomme. Har du kontroll på ditt materiale når rom for høst 2017 skal forberedes er det fort gjort å laste opp og bytte av LMS kan bli en enkel oppgave.

- Delta i evaluering og brukertesting!

I forbindelse med Uninett’s anbudsrunde for felles innkjøp av ny digital læringsplattform (LMS), vil det være behov for deltakere til evaluering og brukertesting. HSN er som deltager i prosjektet oppfordret til å nominere brukere fra vårt miljø til å være med på testingen av de LMS’ene som er med i konkurransen. Mer detaljert informasjon om denne prosessen kan du lese her.

Denne invitasjonen går til HSN sine Fronterbrukere som på flere måter er engasjerte brukere eller administratorer. Mailen går også til studentparlamentet med oppfordring til å få studentrepresentanter til å melde sin interesse.

Nå har du anledning til å påvirke fremtidig valg av LMS gjennom brukertesting og evaluering. Det er en viktig og spennende jobb! Håper mange griper muligheten og melder sin interesse, på den måten kan flere perspektiver og stemmer blir hørt.

Har du et ønske om å bli nominert til å delta i denne prosessen, kan du svare på denne mailen eller ta kontakt med en av oss i LMS-arbeidsgruppen:
Svein Morten Rougnø (HBV) <Svein.M.Rougno@hbv.no> Kristian Joakim Ludvigsen (HIT) <kristian.j.ludvigsen@hit.no> Knut Anders Høiaas (HBV) <Knut.Hoiaas@hbv.no> Ralph Ingemar Stålberg (HIT) <Ralph.Stalberg@hit.no>

De som får delta får dekket reise og opphold i forbindelse med samlingene som er planlagt til høsten. Vi må ha svar på dette innen 15. juni!


LMS-gruppen HSN (arbeidsgruppe under sikker drift)
Svein Morten Rougnø (HBV) <Svein.M.Rougno@hbv.no>; Kristian Joakim Ludvigsen <kristian.j.ludvigsen@hit.no>; Knut Anders Høiaas (HBV) <Knut.Hoiaas@hbv.no>; Ralph Ingemar Stålberg <Ralph.Stalberg@hit.no>