Jing

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TechSmiths Jing

Jing er et nyttig, enkelt og gratis verktøy for skjermopptak (lillesøster til mer proffe Camtasia studio, som USN har lisenser på). Jing kan bl.a. brukes til videobasert feedback på studenters innleverte oppgaver, noe stadig flere lærere ved USN benytter seg av.


Noen av erfaringene disse nevner (flere er oppsummert nedenfor):

 • Effektivisering, spart tid, bedre og mer nyanserte tilbakemeldinger - og fornøyde studenter!
 • Studentene kan motta mye tilbakemelding på kort tid, tilbakemeldingen blir mer personlig fordi man snakker til studenten, man kan bruke studentens navn, man ser for seg vedkommende.
 • Det kan skape en variasjon på tilbakemelding, det kan være en god lytteøvelse for studenten som kan lytte, forstå og omsette tilbakemeldingen. Man kan høre og se videoen flere ganger.


Jing er gratis programvare, lett tilgjengelig og enkel å bruke (NB: Likevel anbefales nå Screencast-o-matic, et flott online alternativ)
Programmene kan også brukes til å f.eks. lage korte opplæringsvideoer: Se bl.a eksempler på dette under wiki.

Erfaring med Jing

Ifølge Norgesuniversitetet - Populær videofeedback på UiA - har lærere ved mange fagområder ved UiA tatt i bruk skjermopptak vha. Jing for tilbakemeldinger. De har gode erfaringer med dette:

 • kvaliteten går opp
 • klarere tilbakemeldinger
 • studentene opplever faglig utbytte og at læreren kommer nærmere
 • studentene er fornøyde: Når de fikk valget mellom ulike måter å få tilbakemelding på, valgte de ansikt til ansikt i begynnelsen av en oppgave. Når arbedet var kommet i gang ønsket de video-feedback.
 • formen er mer effektiv - med stadig lavere teknologiterskel

Råd for å ta i bruk Jing til videobasert feedback

To lærere ved USN, dosent Hilde Damsgaard Larsen og høgskolelektor Kjersti Røsvik, oppsummerer her noen av sine erfaringer med Jing og videobasert feedback, og kommer med noen råd:

 • Viktig å ha noe teknisk-pedagogisk støtte for å komme i gang. Skaff mikrofon/headset fra IT-tjenesten og få ev. hjelp med installasjon av Jing på egen PC.
 • Opplevde ganske fort at dette BÅDE var svært tidsbesparende og ga høyere kvalitet!
 • Studentene er veldig fornøyde.
 • Studentene opplever bl.a. at de i større grad er i en relasjon med læreren ved tilbakemelding gjennom skjermvideo versus den mer tradisjonelle, skriftlige.
 • Gunstig at studentene også får slike skriftlige tilbakemeldinger i studiet, før man starter med skjermvideo.
 • Snakk med studentene om den nye formen, den krever omstilling av begge...
 • Ved skriftlige tilbakemeldinger kan det bli mye på en gang, og mange "røde rettelser". I en skjermvideo - Jing har i tillegg en grense på 5 minutter - kan du få fram mye på en mer nyansert måte, samtidig som du må velge ut det viktigste å kommentere.
 • Ikke skriv notater ved siden av, men gul ut det du vil kommentere i teksten, eventuelt med stikkord i merknader/bobler i dokumentet i tillegg (det slik kommenterte dok. kan ev. gjøres tilgjengelig for studenten i Fronter, som kommentert kopi av innleveringen).
 • Start alltid opptaket med Hei og FORNAVN på studenten. Gjør det også enklere å finne rett opptak til rett student siden.
 • Start ellers med noe overordna, generelt, og helst noe positivt!
 • Lenker til ferdige opptak legges i kommentarfeltet til de enkelte innleveringer i Canvas (Fronter).

Ressurser