Podcast

Fra edu
Revisjon per 6. jul. 2018 kl. 19:27 av Ccr (diskusjon | bidrag) (ryddet opp dead link, added pic)

Hopp til: navigasjon, søk
Podcast

En podcast er en serie med lydfil som kan lastes ned og høres på. En podcast serie handler vanligvis om et spesifikk tema eller sjanger, som et radioprogram. De kan også være en rekke forelesninger fra det samme emne eller fag.

Opptak av forelesninger

Norgesuniversitetets monitor "Digital tilstand" viser at studenter mener tilgang til opptak av forelesninger bidrar til økt læring og kvalitet. Opptak og podcast av forelesninger har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Studentorganisasjonene har gjennom "postkortaksjonen" i 2010 gitt utrykk for at de ønsker mer podcasting av forelesningene. Begrunnelsene er blant annet ønske om repetisjon, tilpasning for fremmedspråklige, mulighet for å ta igjen tapt forelesning etter sykdom.


Både på campus og i nettstudier er det mulig å gjøre den vanlige undervisningen tilgjengelig for studentene ved hjelpe av enkle digitale verktøy.
Om man ønsker at opptakene skal være tilgjengelig for en utvalgt gruppe studenter, de som var syke eller alle på kurset, kan opptakene legges ut på USNs videoserver - Mediasite - som er tett integrert med Canvas.

Ønsker man å legge opptakene åpent ut for alle, som profilering av fakultetet og USN, kan de distribueres over YouTube, iTunesU eller tilsvarende.

På samme måte som podcasting av forelesninger fra eget studium kan være en nyttig ressurs for studenter, kan podcastede forelesninger fra andre læresteder være en supplerende ressurs inn i våre kurs. Lærere og studenter bør derfor vite hvor man kan finne denne typen ressurser: f.eks YouTube EDU, TED og de ulike lærestedene sitt arkiv, f.eks. NTNU på iTunesU. Mange universiteter har egne arkiver som er tilgjengelig via deres nettsider, f.eks University of Oxford eller NTNU.

Podcast av forelesninger kan være en nyttig måte å drive med flipped undervisning.

Ressurser

  • Hva er podcast? på Norgesuniversitetet sin nettsiden
  • En grundigere gjennomgang av fordeler ved podcasting av forelesninger finnes i Podcastboka.