Nettundervisning

Fra edu
Hopp til: navigasjon, søk

Hva skal til for å utvikle og gjennomføre nettundervisning av høy kvalitet? Her finner du noen nyttige ressurser.

Kvalitet i nettundervisning

Fleksibel Utdanning Norge (FUN, tidligere NFF) har laget en veileder som er veldig god. Den er 81 sider, men lettlest og dekker mye om kvalitet i nettundervisning. Forfatterne har lang fartstid og mye erfaring med nettbaserte tilbud. Kvalitet i nettundervisning - en veileder av FUN

Video: Hvordan lykkes med nettundervisning

Videoserie om nettundervisning

Svend Andreas Horgen (mangeårig nettlærer) har laget en rekke videofilmer om hvordan lykkes med nettundervisning:

Huskeliste

Vi har laget en Huskeliste for utvikling av nettstudier 2016 (PDF) som er kort og konsis (2 A4-sider). Den oppsummerer hva du må tenke gjennom både fra et designmessig, teknisk og undervisningsmessig ståsted i forbindelse med utvikling av et nytt nettbasert tilbud.

Anbefalinger til videre fordypning

Ressurspakken består av tre deler og er for lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i skolen som ønsker å vite mer om temaene "digital dømmekraft", "interaktive tavler" og "framtidas klasserom".